Particulier

Erfenis en schenken

De overheid heeft in de Successiewet vastgelegd hoe erfenissen moeten worden verdeeld. Als u vindt dat er een afwijkende verdeling moet komen dan kunt u dat kenbaar maken in een testament. Een notaris zal dan na uw overlijden zorg moeten dragen voor de uitvoering van het testament.

U kunt echter vóór uw overlijden, geld of objecten, overhevelen naar uw kinderen. De Successiewet biedt mogelijkheden om dat tegen gunstigere voorwaarden te doen dan de tarieven die gelden voor uw kinderen in het geval zij erven en dus ook erfbelasting moeten betalen.

Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn?

testament
Overlijden en erfenis

Op dit moment wordt er behalve een “testament bij overlijden” steeds vaker een “testament bij leven” opgesteld. In een testament bij leven geeft u bijvoorbeeld aan wat er moet gebeuren mocht u niet meer in staat zijn om voor u zelf te zorgen. Bijvoorbeeld, wat moet er met mijn huis gebeuren en wie verzorgt mijn financiën?

Ik kan geen testament voor u opstellen. Ik kan u echter wel inhoudelijk adviseren als het om uw vermogen en financiën gaat. U kunt dan bij de notaris vastleggen hoe u zaken geregeld wilt hebben.

Graag help ik u hierbij. Bel me op 06-20567771, dan maken we een afspraak.

Scroll naar boven